Test wytycznych WCAG.

Celem tej ankiety jest zbadanie zaleceń WCAG dotyczących dostępności stron internetowych dla osób niewidomych i słabowidzących, a także określenie skuteczności automatycznych testerów dostępności w wyznaczeniu jej poziomu. Zachęca się wykonanie tej ankiety przez osoby niewidome oraz słabowidzące, bez względu na poziom zaawansowania w obsłudze komputera. Ankieta została przygotowana jako część pracy dyplomowej przez studenta kierunku Informatyki, Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.